Terug

Toptraining senior projectbeheersing

Ben jij een ervaren expert in project control of projectbeheersing? Dan is deelname aan het 2 daagse programma senior projectbeheersing iets voor jou! Twee dagen lang, inclusief diner, avondprogramma, overnachting, ontbijt en 2x lunch. Met collega professionals van kaliber sparren, leren en discussiëren over project control/projectbeheersing.

Doelgroep
Leerdoelen
Programma
Informatie

Doelgroep

Je bent ervaren en deskundig op het gebied van integrale projectbeheersing en hebt in dit vak al een mooi niveau bereikt. De afgelopen jaren heb je jezelf ontwikkeld tot een senior projectcontroller maar je wilt blijven ontwikkelen. Jezelf scherpen aan senior collega’s, leren van andere sectoren, delen van kennis en ervaring. Halen en brengen van kennis en ervaring in projectbeheersing. Dan is deze 2-daagse toptraining senior projectbeheersing wat voor jou.

In deze 2-daagse training doorlopen we het volledige vakgebied op het hoogste niveau, we doorgronden complexe cases en leren van en met elkaar. Vooraf bestaat de mogelijkheid om eigen leervragen en cases in te brengen. Deze kunnen door de hoofddocent of eventuele gastsprekers worden voorbereid en behandeld in de training. Kortom, een toptraining op het hoogste niveau voor de echte professionals in het vakgebied Projectbeheersing c.q. project control, met een flinke dosis maatwerk.

Leerdoelen

Na afronding van de training ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, een certificaat van PCO Kennis.

'Senior Projectbeheersing'

Hiermee heb je een door het bedrijfsleven hoog gewaardeerd certificaat in huis.

Programma

programma dag 1

Kennismaking • met de deelnemers, inventariseren kennis en ervaring, doorlopen programma en vaststellen aanvullende leerbehoeften.

Toelichting 4 oefencases • Gedurende het programma gaan we aan de slag met 4 complexe en aansprekende oefencases. Diverse sectoren, verschillende projecten, stuk voor stuk leerzaam en herkenbaar.

Diagnosticeren van projecten • Zoals we weten is het doorgronden van het sturings- en beheersingsvraagstuk van projecten één van de kwaliteiten die van senior projectcontroller gevraagd mag worden. Vanuit deze diagnose kan een visie op projectsturing en - beheersing worden ontwikkeld die kan worden uitgewerkt in een gerichte en weloverwogen aanpak. We oefenen met het doorgronden van projectvraagstukken om de juiste diagnose te kunnen stellen, zoals een arts een patiënt ‘diagnosticeert’ alvorens een behandeling in te gaan of medicatie voor te schrijven.

Uitdiepen projectcases 1 • In wisselende groepjes deelnemers worden de oefencases uitgediept aan de hand van gerichte vraagstelling n.a.v. het behandelde thema. De analyses worden plenair besproken.

Projectmanagement methodologie • Is er één juiste methode of weet de senior projectcontroller uit zijn gereedschapskist steeds die methode of combinatie van methoden te kiezen die passend zijn bij zijn project en organisatie? Opfrissen van de bestaande kennis van - en verschillen tussen de diverse projectmanagementmethodieken.

Uitdiepen projectcases 2 • In wisselende groepjes deelnemers worden de oefencases uitgediept aan de hand van gerichte vraagstelling n.a.v. het behandelde thema. De analyses worden plenair besproken.

GASTDOCENT 1Afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers, de specifieke leervragen die vooraf worden ingebracht zal een senior professional (CFO projectorganisatie, projectdirecteur groot project, sr. manager Contractzaken, sr. manager Risicobeheersing etc.) een presentatie geven en met de deelnemers in gesprek gaan.

Gezamenlijk diner • met gastspreker over aansprekende casus / thema.

programma dag 2

Projectbeheersing naar een hoger niveau • Een uitdagende veranderopgave: Veel senior projectcontrollers staan voor de opgave om de projectbeheersing in hun organisatie naar een hoger niveau te brengen, dit is een lastige veranderopgave die - naast kennis van het vak projectbeheersing - ook kennis van ‘organisatie’ en cultuur vraagt. Hoe pak je een dergelijk traject nu aan? Hoe ontwikkel je jouw functie of misschien wel jouw afdeling Projectcontrol, waaraan jij leiding geeft, naar het volgende niveau zodat de organisatie extra meerwaarde toekent aan projectbeheersing? Diagnose van de eigen organisatie, zodat de juiste vorm, aanpak en ambitie bepaald kan worden.

Uitdiepen projectcases 3 • In wisselende groepjes deelnemers worden de oefencases uitgediept aan de hand van gerichte vraagstelling n.a.v. het behandelde thema. De analyses worden plenair besproken.

GASTDOCENT 2 Afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers, de specifieke leervragen die vooraf worden ingebracht zal een senior professional (CFO projectorganisatie, projectdirecteur groot project, sr. manager Contractzaken, sr. manager Risicobeheersing etc.) een presentatie geven en met de deelnemers in gesprek gaan.

De businesscase op verschillende niveaus doorgronden • Een project is geen doel op zich maar een oplossing voor een probleem, uitdaging of ambitie die op reguliere wijze niet kan worden gerealiseerd. Vaak als onderdeel van het grotere geheel, een programma, portfolio of onderdeel van beleid of strategie. Wanneer je de businesscase van jouw opdrachtgever of opdrachtnemer begrijpt kun je beter samenwerken of makkelijker oplossingen vinden in de samenwerking. Aan de hand van een flink aantal praktische - en dus herkenbare - voorbeelden gaan we met elkaar de businesscase verbreden of verengen, om zo tot meer inzicht te komen in waar het werkelijk om draait. Want daar liggen oplossingen, risico’s en kansen.

Uitdiepen projectcases 4• In wisselende groepjes deelnemers worden de oefencases uitgediept aan de hand van gerichte vraagstelling n.a.v. het behandelde thema. De analyses worden plenair besproken.

Nieuwe ontwikkelingen in het vak • We hebben er al vaker bij stilgestaan, nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Niet alleen technologische ontwikkelingen, maar ook sociale veranderingen, andere contractvormen etc. Welke impact hebben zij op de rol van de projectcontroller? En hoe kunnen we hier op anticiperen?

Informatie

trainer, gastdocenten & sprekers

Drs. Eric Kemperman MBA

Eric is zeer ervaren in het opzetten van projectbeheersing. Hij was verantwoordelijk voor projectbeheersing van diverse complexe en uitdagende (mega)projecten.

Eric is directeur-eigenaar van PCO Kennis BV, auteur van vele artikelen over project control en ervaren en gewaardeerd trainer. Aan dit topprogramma zullen ook ervaren en kundige gastdocenten / sprekers een bijdrage leveren. Afhankelijk van de samenstelling van de groep deelnemers zullen wij zoveel als mogelijk relevante sprekers inplannen die een passende bijdrage kunnen leveren aan de leerbehoefte - en samenstelling van de groep deelnemers.

Duur 2 dagen
Data Training Op aanvraag
Locatie Woudschoten, Zeist
Inverstering € 1.895,-

structuur training

De hoofddocent behandelt een thema waarbij de nadruk ligt op integraliteit, strategie en concretisering in de aanpak van projectbeheersing. Er is volop ruimte voor interactie tussen de deelnemers, vragen en discussie. Vervolgens gaan de deelnemers – met gerichte vragen en opdrachten over het behandelde thema - in groepjes aan de slag met praktijkcases. Deze praktijkcases worden plenair met alle deelnemers besproken. Op zowel dag 1 als dag 2 zal een senior gastspreker een presentatie verzorgen vanuit de eigen praktijk op het hoogste niveau.

Terug
download brochure
14
2 dagen
1895.00

Zijn er vragen?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Ik help je graag verder.

ellen@pcokennis.nl
033 750 15 01033 750 15 01
Ellen Lijffijt