rislog

Met Rislog doet u aantoonbaar, gestructureerd en op een eenduidige wijze aan risicobeheersing. Deze methode geeft in- en externe stakeholders meer vertrouwen in een beheerst verloop van de projecten, omdat tijdig onzekerheden en bedreigingen worden gesignaleerd waarop (beheers)maatregelen worden genomen. Daarnaast kan middels de eenduidige methode kennis en ervaring met betrekking tot risicobeheersing verder worden ontwikkeld, vastgelegd en doorontwikkeld. Ook is het mogelijk om ‘over de projecten heen’ analyses te maken, trends te monitoren en verbetermaatregelen te treffen.

De software maakt gebruik van de veelgebruikte methode Risman en is zodoende direct toepasbaar binnen bijna elk project. Rislog wordt online aangeboden en is zodoende altijd en overal bereikbaar.   

Voordelen Rislog

 • Multi-user
 • Online, dus altijd en overal bereikbaar
 • Actueel overzicht van alle risico’s binnen uw projecten en organisatie
 • Meer grip op projectrisico’s
 • Analyse en rapportage op project- en portfolioniveau
 • Full audit trail
 • Effectief en professioneel projectrisicomanagement
 • Eenvoudige projectrapportages
 • Betere projectsturing- en beheersing

Advies Incompany/maatwerk

Referenties

 • K.H.A. (Karin) van Zomeren

  Bij de Opleiding Project Management Ondersteuner zijn drie docenten ingezet, met ieder hun eigen expertise, wat ik een groot voordeel vind.

 • TBI over Opleiding Project Control

  De TBI Holding organiseert nu al een aantal jaren samen met PCO Kennis de Opleiding Project Control als In-Company traject. TBI investeert hiermee in haar medewerkers.

 • Jeffrey Brosi - JP van Eesteren

  Door het volgen van de modules en ervaringen uit te wisselen met collega’s en de vakdocenten is mijn kennis vergroot.