software

Maak risico's zichtbaar en meetbaar

Met Rislog doet u aantoonbaar, gestructureerd en op een eenduidige wijze aan risicobeheersing. Deze methode geeft in- en externe stakeholders meer vertrouwen in een beheerst verloop van de projecten, omdat tijdig onzekerheden en bedreigingen worden gesignaleerd waarop (beheers)maatregelen worden genomen. Daarnaast kan middels de eenduidige methode kennis en ervaring met betrekking tot risicobeheersing verder worden ontwikkeld, vastgelegd en doorontwikkeld. Ook is het mogelijk om ‘over de projecten heen’ analyses te maken, trends te monitoren en verbetermaatregelen te treffen.

De software maakt gebruik van de veelgebruikte methode Risman en is zodoende direct toepasbaar binnen bijna elk project. Rislog wordt online aangeboden en is zodoende altijd en overal bereikbaar.   

Voordelen Rislog:

-          Multi-user
-          Online, dus altijd en overal bereikbaar
-          Actueel overzicht van alle risico’s binnen uw projecten en organisatie
-          Meer grip op projectrisico’s
-          Analyse en rapportage op project- en portfolioniveau
-          Full audit trail
-          Effectief en professioneel projectrisicomanagement
-          Eenvoudige projectrapportages
-          Betere projectsturing- en beheersing

Contact

Referenties

  • Bekir Salli - interim Financial

    Ik vond de opleiding zeer interessant, leerzaam en informatief. Om als Interim Financial in aanmerking te komen voor Project Control opdrachten heb ik deze opleiding gevolgd. Dit zal een meerwaarde zijn voor mijn financiële kennis. Verder zal het goed toe

  • Jeffrey Bouwmeester – Erem

    Met deze opleiding heb ik een goed inzicht gekregen hoe projecten gemonitord kunnen worden en welke beheersaspecten hierbij komen kijken.

  • Gerrit van Nieuwkoop

    Ik heb de lessen als zeer bruikbaar en fijn ervaren. Zal het zeker andere ook aanraden als zij meer van Project Controlling willen weten. Docenten weten allemaal waar ze het over hebben en kunnen dit via praktijkvoorbeelden goed duidelijk maken.